Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Rada rodziców

RADA RODZICÓW 2016/2017

1.) Pan Marek Wrona - przewodniczący
2.) Pan Grzegorz Trela - z-ca przewodniczącego
3.) Pan Krzysztof Michałów - sekretarz
4.) Pani Krystyna Kłosowska-Szałaj - skarbnik

Komisja rewizyjna:
1.) Pani Alicja Ciździel
2.) Pani Anna Horodeńska

Informacje Prezydium Rady Rodziców

Zapytanie ofertowe ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2017/2018

Apel o wpłaty na Radę Rodziców

Darowizna na komitet rodzicielski - druk przelewu

Wpłata za ucznia - druk przelewu

Regulamin Rady Rodziców w ZS Nr 1

Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015

Plan finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015

Zestawienie wpłat na fundusz RR 2014/2015 - stan na 28 stycznia 2015


Działalność rady rodziców wspierają:

BS Tarnobrzeg


Bester Medical SystemKomitet Rodzicielski
Komitet rodzicielski tworzą wszyscy rodzice uczniów uczęszczających do naszej szkoły.
W celu usprawnienia współpracy każdy oddział wyłania droga demokratycznych wyborów trójkę przedstawicieli, tzw. „ trójkę klasowa”.
Trójki te tworzą organ przedstawicieli ( Komitet Rodzicielski), który współpracuje ze szkołą zgodnie z przyjętymi na zebraniu ogólnymi zasadami.
Wypełniając swoje statutowe zadania Komitet Rodzicielski wspiera szkołę w dwojaki sposób. Komitet finansuje m. in. zakupy sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych, uzupełnianie zbiorów bibliotecznych, prenumeratę czasopism oraz nagrody dla uczniów.
Udziela też zapomóg losowych tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Działalność Komitetu Rodzicielskiego przejawia się też w sprawowaniu opieki nad młodzieżą podczas wszystkich imprez szkolnych, jak wycieczki, wyjazdy do teatrów, filharmonii, muzeów i zakładów pracy, wieczorków, ognisk i kuligów.
Wygenerowano w sekund: 0.03
2,024,533 unikalnych wizyt