Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

KURSY KWALIFIKACYJNE

Kurs kwalifikacyjny „Kwalifikacja A.65 „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”
Nauka przygotowuje do wykonywania czynności związanych z rozliczeniami z urzędem skarbowym i ZUSem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników.
Nauka obejmuje przedmioty przewidziane dla kwalifikacji A.65 w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik rachunkowości.
Kwalifikacja „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych” wyodrębniona jest w zawodzie technik rachunkowości.
Po ukończonym kursie absolwent może podjąć pracę w działach kadr, księgowości w podmiotach gospodarczych, w prywatnych firmach czy w biurach rachunkowych lub może otworzyć własną działalność gospodarczą.
Wiedza z zakresu podatków i ubezpieczeń jest przydatna każdemu pracownikowi i pracodawcy.
Wiodące przedmioty: podatki i ubezpieczenia, pracownia podatków i ubezpieczeń (obsługa programu księgowego GRATYFIKANT) oraz programu PŁATNIK, działalność gospodarcza, pracownia biurowości (korespondencja z urzędem skarbowym i ZUSem)

Kurs kwalifikacyjny „Kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości”
Nauka przygotowuje do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem rachunkowości w różnego rodzaju podmiotach, prowadzenia ewidencji podatkowych; dokumentowania i księgowania operacji gospodarczych, sporządzania sprawozdań finansowych i przeprowadzania analiz finansowych. Nauka obejmuje przedmioty przewidziane dla kwalifikacji A.36 w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik rachunkowości.
Kurs przygotowuje do egzaminu zewnętrznego, po zdaniu którego absolwent otrzymuje z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Kwalifikacja „Prowadzenie rachunkowości” wyodrębniona jest w zawodach technik rachunkowości oraz technik ekonomista. Aby uzyskać tytuł zawodowy „technik” należy ukończyć kolejny kurs kwalifikacyjny i zdać egzamin potwierdzający drugą kwalifikację w danym zawodzie.
Po ukończonym kursie absolwent może podjąć pracę w działach księgowości w podmiotach gospodarczych, w prywatnych firmach czy w biurach rachunkowych lub może otworzyć własną działalność gospodarczą.
Wiodące przedmioty: rachunkowość, pracownia rachunkowości (obsługa programu księgowego REWIZOR), działalność gospodarcza, pracownia biurowości
Liczba godzin – 520
Tygodniowy wymiar godzin- 13

Kurs kwalifikacyjny „Kwalifikacja T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji ”
Nauka przygotowuje do pracy w recepcji hotelu, wykonywania czynności związanych z obsługą gościa, udzielaniem informacji, rozliczeniem pobytu gościa w hotelu.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w pracowni hotelarskiej- recepcji, część zajęć realizowana jest w hotelu.
Po zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje świadectwo wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną potwierdzające uzyskanie kwalifikacji T.11.
Kwalifikacja T.11 jest wyodrębniona w zawodzie technik hotelarstwa. Aby uzyskać tytuł technika należy ukończyć kurs w zakresie kwalifikacji T.12 „Obsługa gościa w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie” oraz zdać egzamin w zakresie tej kwalifikacji.
Wiodące przedmioty: działalność recepcji, pracownia hotelarska, pracownia obsługi informatycznej, podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
Liczba godzin- 520
Tygodniowy wymiar godzin- 13

Nauka na kursach jest darmowa!

Regulamin Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w ZS nr 1
Podanie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Wygenerowano w sekund: 0.03
2,024,558 unikalnych wizyt