Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Leonardo da Vinci

Informacje o projekcie LEONARDO DA VINCI w ZS nr 1:

Regulamin rekrutacji na staż w Rimini
Formularz zgłoszeniowy dla uczniów klasy II
Formularz zgłoszeniowy dla uczniów klasy IV

Zagraniczny staż jest dla hotelarzy szansą na zdobycie nowych doświadczeń, na poznanie nowych miejsc, ludzi, kultury. To także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i stopnia przygotowania do pełnienia ról na krajowym i europejskim rynku pracy.
Pierwszy trudny krok kandydaci do wyjazdu na staż w Rimini mają już za sobą.
Była nim rozmowa kwalifikacyjna, która odbyła się 11 września 2013 r. a przeprowadzona została przez Komisję z składzie:
1. Wicedyrektor Szkoły mgr Leszek Kisiel
2. Nauczyciele przedmiotów zawodowych: mgr Elżbieta Jastrzębska, mgr Ewa Okinczyc
3. Nauczyciel języka angielskiego: mgr Agnieszka Wąsik,
4. Przewodnicząca Rady Rodziców Anetta Tissot
5. Pełniąca obowiązki Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Jagoda Zöllner

Kandydaci odpowiadali na pytanie o tematyce hotelarskiej, popisywali się znajomością języka angielskiego oraz przekonywali Komisję, dlaczego to właśnie oni powinni znaleźć się na liście osób zakwalifikowanych na staż.
Ostatecznie na staż w Rimini zakwalifikowali się :
1. Anna Adamczyk
2. Klaudia Adamczyk
3. Agata Bąk
4. Martyna Gołąbek
5. Jakub Lewandowski
6. Daria Lewicka
7. Natalia Łukasik
8. Agnieszka Ozga
9. Dawid Panek
10. Justyna Rębisz
11. Angelika Sitek
12. Magdalena Wyka
13. Małgorzata Ziober
14. Katarzyna Bernyś
15. Kamila Ciuła
16. Aleksandra Konefał
17. Justyna Szewc
18. Jakub Tęcza
19. Magdalena Tomczyk c. Rafała
20. Magdalena Tomczyk c. Stanisława

Lista rezerwowa:
1. Joanna Kosowicz
2. Izabela Olechowska

Kolejnym etapem przygotowań będzie udział osób zakwalifikowanych w zajęciach z języka włoskiego, przygotowania zawodowego, kulturowego i pedagogicznego.
Pierwsza grupa wyjedzie do Rimini już 12 stycznia 2014 r., a druga 16 marca.
Leonardo da Vinci 2013/2014
Hotelarze z Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie będą uczyć się zawodu we Włoszech!

21 maja br. ogłoszono wyniki Konkursu Projektów Mobilności 2013 w ramach Programu Leonardo da Vinci. Projekt „Buongiorno dla młodych hotelarzy” napisany przez p. Agnieszkę Wąsik, p. Ewę Okinczyc, p. Elżbietę Jastrzębską i p. Elżbietę Cichoń zyskał pozytywną opinię Komisji Konkursowej Narodowej Agencji Programu i znalazł się na 22 miejscu, wśród 122 zaakceptowanych projektów. Do konkursu przystąpiło ponad 700 szkół i ośrodków kształcenia zawodowego.
W ramach Projektu dwie grupy uczniów naszego Technikum wyjadą na 3-tygodniowe staże do włoskiego miasta Rimini. Praktyki będą odbywać się w hotelach wysokiej kategorii, a stażyści objęci zostaną opieką wykwalifikowanych pracowników. Będą mogli również poznać kulturę i tradycje Włoch, gdyż po pracy zorganizowane będą dla nich wycieczki (m.in. do San Marino) oraz zajęcia integracyjne.
Wiedza teoretyczna stanowi jedynie częściowe przygotowanie do wypełniania ról zawodowych. Kontakt z naturalnym środowiskiem pracy, zetknięcie się z realnymi sytuacjami dotyczącymi funkcjonowania hotelu, obsługi gości, są najskuteczniejszą formą uzyskania niezbędnych umiejętności i doświadczenia zawodowego.
Nasi uczniowie pochodzą z małych środowisk, w dużej mierze wiejskich. Wiele rodzin boryka się z problemem bezrobocia. Taka sytuacja wpływa na postawy życiowe uczniów, ich samoocenę, często zaniżoną, a także na przyszłe zachowania na rynku pracy. Wyjazd na zagraniczną praktykę stwarza uczniom możliwość poznania europejskich standardów pracy, innej kultury, tradycji, otwarcia się na nowe wyzwania. Pozwoli uczniom na sprawdzenie się w nowej sytuacji (wyjazd za granicę, konieczność samodzielnego radzenia sobie z codziennymi sytuacjami, stresem, rozłąką z rodziną). Umiejętności zawodowe i społeczne zdobyte w czasie praktyki będą przydatne uczniom nie tylko w dalszym kształceniu, ale również po wejściu na rynek pracy. Pozytywnie wpłyną na dalsze wybory życiowe, mobilność zawodową, jakość życia oraz samorealizację poprzez pracę zawodową. Kontakt z inną kulturą będzie cenną lekcją szacunku dla dorobku innych narodów.

Przystępując do realizacji Projektu Leonardo da Vinci Szkoła bierze udział w ogólnoeuropejskiej mobilności uczestników, propaguje uczenie się przez całe życie.
Projekt związany jest z potrzebami rozwijającej się branży hotelarskiej i turystycznej, zarówno na rynku lokalnym, ogólnokrajowym, jak i europejskim, która potrzebuje wielu dobrych fachowców, z odpowiednim zasobem wiedzy i praktycznego przygotowania zawodowego.
Po ukończeniu stażu wszyscy uczestnicy otrzymają międzynarodowy Certyfikat Europass Mobility, który akceptowany jest przez pracodawców w całej Unii Europejskiej.

Elżbieta Jastrzębska nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie

Buongiorno dla młodych hotelarzy z Nowej Dęby - hotelarze zakończyli staż

Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Nr1 w Nowej Dębie podejmuje wiele inicjatyw, które mają na celu umożliwienie uczniom zdobycia jak najszerszych kwalifikacji zawodowych. Doskonałym na to przykładem jest projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci. W roku szkolnym 2013/2014 dwudziestu uczniów, w dwóch 10-cio osobowych grupach poznawało praktyczną stronę swojego zawodu na bezpłatnych stażach w Rimini we Włoszech.

Głównym założeniem projektu „Buongiorno dla młodych hotelarzy” jest promowanie mobilności młodzieży na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Największymi korzyściami dla uczniów, którzy przebywali na stażu w Rimini, było zdobycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego za granicą, poznanie kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach, poprawienie znajomości języków obcych, szczególnie słownictwa specjalistycznego oraz zwiększanie elastyczności i mobilności. Dodatkowo stali się bardziej tolerancyjni i otwarci na inne kultury, a także rozwinęli wrażliwość społeczną i umiejętność adaptowania się do nowych warunków życia w odmiennym środowisku. To wszystko wpłynęło na wzrost poczucia pewności siebie młodzieży i lepsze postrzeganie własnej przyszłości zawodowej i prywatnej.

Podczas całego pobytu uczniowie poszerzali swoje umiejętności praktyczne w hotelach Rimini. Przed wyjazdem na staż wszyscy uczniowie uczestniczyli w kursie języka włoskiego, którego znajomość szlifowali później podczas wykonywania obowiązków w zakładach pracy, co umożliwiło im także przyswojenie słownictwa branżowego.

Trzytygodniowy pobyt w jednym z najbardziej turystycznych miejsc we Włoszech to nie była tylko praca, ale również czas wolny. Młodzież spędzała go różnie, niektórzy chodzili nad morze, a inni wędrowali pieszo lub jeździli autobusami po Rimini. Oczywiście nie zabrakło również leniuchowania.

Będąc we Włoszech uczniowie zwiedzili Rawennę . Rawenna znana jest przede wszystkim jako ośrodek mozaikarstwa. Natomiast w San Marino uczniowie mogli podziwiać piękno architektury państwa-miasta, które stanowi enklawę na obszarze Włoch. Młodzież zobaczyła cudowne zakątki i zachwycała się pięknymi krajobrazami tamtejszej okolicy.

Odbycie zagranicznego stażu stworzyło uczniom wiele okazji do poznania nowych przyjaciół i wielu ciekawych ludzi, nawiązania kontaktów zawodowych oraz spędzenia ciekawie czasu w nowym, atrakcyjnym środowisku. Podczas pobytu zrobili wiele pamiątkowych zdjęć, które będą wspaniałą pamiątką z cudownych chwil spędzonych we Włoszech, spotkanych osób i poznanych miejsc.

Trzy tygodnie w Rimini minęły bardzo szybko i niestety, z ogromnym smutkiem i żalem, uczniowie musieli opuścić miasto, które przez ten czas było ich drugim domem. Pozostawili nowo poznanych ludzi, ale wrócili silniejsi z wiarą we własne siły i umiejętności. Przybyli nie tylko z pamiątkami, ale i z bagażem doświadczeń i głową pełną cudownych wspomnień, którymi na pewno podzielą się z rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi. Dla wielu młodych ludzi takie praktyki zawodowe to niespełnione marzenie, a dla dwudziestki z Technikum Hotelarskiego z Nowej Dęby to marzenie, które się spełniło.
Ewa Okinczyc

RIMINI2014 - Wspomnienia uczniów RIMINI 2014 - Podróż RIMINI 2014 - praca
RIMINI 2014 - CZAS WOLNY RIMINI 2014 - przysmaki RIMINI 2014 - wycieczki
RIMINI 2014 - Pożegnanie


Prezentacja ze zdjęciami - RIMINI

Spotkanie podsumowujące efekty projektu "Buongiorno dla młodych hotelarzy".
W dniu 17 czerwca w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie podsumowujące efekty projektu "Buongiorno dla młodych hotelarzy".
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Starostwa Powiatu Tarnobrzeskiego, pracownicy hoteli współpracujących ze Szkołą, p. Ewelina Greszczuk- Sokół- lektor języka włoskiego w szkole językowej Promar w Rzeszowie, rodzice uczniów biorących udział w stażu, uczniowie klas trzecich gimnazjów z Nowej Dęby i Majdanu Królewskiego.
Bohaterowie spotkania- uczniowie biorący udział w stażu we Włoszech przedstawili wszystkie etapy pracy nad organizacją wyjazdu: od rekrutacji przez udział w zajęciach przygotowawczych, podróż i przebieg stażu.
Głównym punktem programu było scharakteryzowanie przez uczniów rezultatów /efektów stażu. Uczniowie omówili je w podziale na efekty zawodowe i osobiste.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem stażystom przez dyrektora certyfikatów i zaświadczeń .
Agnieszka Wąsik
Podsumowanie projektu 'Buongiorno dla młodych hotelarzy"
Wygenerowano w sekund: 0.03
2,024,554 unikalnych wizyt